viernes, 11 de diciembre de 2015

4a edició del Concert Solidari de Nadal

4a edició del Concert Solidari de Nadal
Com ja és costum en aquestes dates, la PAH Alt Penedès organitza el seu Concert Solidari. Malauradament aquest any tampoc podíem faltar a la cita i us convidem a participar-hi. Aquest any també us necessitem.

Perquè diem malauradament? Perquè no hauria de ser necessari, perquè totes hauríem de viure amb dignitat i sense necessitar l’ajut dels altres, perquè organitzacions com la PAH no haurien d’existir , perquè la societat hauria de preveure la no exclusió, la continuïtat social, la re educació, la integració... i tot això no caldria.

Des de la PAH fem molts esforços (com ara la ILP i la aprovació de la llei 24/2015 al parlament de Catalunya de Mesures Urgents per fer front a l’Emergència Habitacional i a la Pobresa Energètica) per assolir resultats positius i aquest acte solidari és un humil exemple més.

Des de la PAH Alt Penedès volem donar un mos d’alegria i solidaritat a aquestes festes fent arribar a qui ho necessita allò que tots voldríem tenir a casa per Nadal: felicitat. I volem fer-ho ajudant a tenir aquell dinar o sopar especial amb els estimats o aquells petits detalls que ens treuen un somriure i ens fan sentir be.

Ja sabeu com funciona: diferents artistes i col·laboradors, simpatitzants de la tasca que fa la PAH, venen a regalar-nos el seu art per tal de recollir menjar i joguines destinats a les famílies afectades més desfavorides. Ens agrada pensar que tothom mereix una mica de celebració de Nadal i per aquest motiu el preu simbòlic del concert és l'aportació d'algun aliment típic d'aquestes festes i, així, portar una mica d'alegria a qui sense el vostre ajut provablement no podria celebrar res.

Aquest any el cartell és molt variat i tenim representants de estil molt diferents: melòdica, rock, flamenc i rumba, salsa, protesta, instrumental...i també ball! Els artistes que es acompanyen són:


·         Banda de l'EMM Mª Dolors Calvet
·         Marixa
·         Cesk Freixes
·         Kilate i Aroa
·         Generació 3
·         Cueto 21
·         Arunci
·         Arte y Estilo
·         Junco y Arena

Volem agrair especialment la col·laboració dels comerços del Penedès en aquest acte perquè gracies a ells -i desenes de persones anònimes- podrem organitzar el sorteig d’una panera nadalenca entre els adults  i fer cagar el Tió pels menuts menjant uns "xuxes". Tot per gaudir d’uns somriures.

El lloc, com l'any passat, és l'escola Municipal de Música, a la Plaça Penedès de Vilafranca del Penedès, a sobre del SCC i del INEM.

L'inici serà a les 17:00 i estarem al menys fins a les 21 hores.


Us esperem!

jueves, 26 de noviembre de 2015

ILP de Mesures Urgents per fer front a l’Emergència Habitacional i a la Pobresa Energètica? 

Això no toca?

El passat dimarts 17 de novembre, la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca de l’Alt Penedès vàrem  anar al Ple de l’Ajuntament de Vilafranca a presentar una moció sobre la ILP contra la pobresa energètica i els desnonaments aprovada per unanimitat pel Parlament de Catalunya el  29 de juliol, llei 24/2015.

Ens va sorprendre no només el vot negatiu del PSC i CIU, sinó la justificació que van fer. Una justificació totalment falsa i que indica que o bé no es van llegir la moció, o no coneixen la llei aprovada al Parlament de Catalunya el 29 de juliol de 2015. En aquest sentit, cal recordar que l’alcalde de Vilafranca, com a membre electe del Parlament, va votar favorablement  aquesta llei.

No es cert que per part de la PAH no es volgués negociar el contingut de la moció. El govern va disposar de 6 dies per tal de convidar a la PAH a parlar sobre el contingut de la moció. En tot cas, la moció no es pot negociar, doncs el seu contingut deriva sobre una llei aprovada pel Parlament de Catalunya

La presentació de la moció només tenia la intenció de recordar al govern municipal, que a través de diverses lleis aprovades al Parlament de Catalunya durant l’any 2015 (votades favorablement per CIU i PSC), els Ajuntaments ja disposen de mecanismes per garantir el dret a l’habitatge i els subministraments (aigua, llum i gas) a famílies en risc d’exclusió social.

Aquestes lleis aprovades per Parlament de Catalunya, especialment la llei 24/2015, van acompanyades de protocols establerts tant per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i per l’Agència Catalana de Consum.

En aquest enllaç 
http://www.consum.cat/ecofin_webacc/AppJava/uploads/06112015%20NP%20Consell%20persones%20pobresa%20energetica.pdf 

podreu trobar la nota de premsa de la Generalitat on el Govern garanteix la protecció a les persones que pateixen pobresa energètica.

En aquest altre

http://ilphabitatge.cat/ca/ilp-mesures-ugents-emergencia-habitacional-pobresa-energetica/

trobareu el text de la llei.

Es completament fals, que l'aplicació d’aquests protocols impliqui una despesa per l’Ajuntament, doncs aquests protocols estableixen les condicions per garantir aquests drets i mai van vinculats a l’aportació econòmica per part de l’Ajuntament.

Demanem doncs al govern municipal de CIU i PSC, que es mirin i apliquin els protocols establerts i que convoquin immediatament una taula amb la PAH, per tal de començar a definir i aplicar aquests protocols per garantir drets bàsics de la població i garantir que a Vilafranca, cap família pateixi ni fred, ni set, ni foscor. 


PAH Alt Penedès

Vilafranca del Penedès 25 de novembre de 2015


miércoles, 18 de noviembre de 2015

LA SOCIOVERGÈNCIA QUE NO CESA

Ahir, com si no anés la cosa amb ells, el govern municipal de Vilafranca, en mans des de fa 40 anys de socialistes neoliberals i de neoliberals convergents, va rebutjar la nostra moció exigint l’aplicació de les mesures urgents contra la pobresa energètica i l’emergència habitacional.

Això és molt greu. I no perquè no es pugui aplicar per manca de recursos com diuen els convergents, ni perquè no tinguin competències per aplicar-les perquè estan en l’àmbit de la Generalitat, com diuen els mal anomenats socialistes, sinó perquè no tenen els nassos d’agafar les eines que dona la ILP i aplicar-les, obtenir els recursos necessaris i tirar endavant les polítiques socials que beneficien a tots els vilafranquins, ja sigui per ajut directe o per reactivació de la normalitat econòmica, civil i democràtica.

Jo em pregunto, des d’aquesta improvisada tribuna, quin dret tenen ells a no fer complir la llei i no donar resposta a les necessitats de les persones.

És una de les més grans vergonyes per la nostra Vilafranca i ens hauria de fer pensar si realment tenim el govern que ens mereixem perquè vull creure que a casa nostra som solidaris i entenem l’abast d’aquesta crisi sobrevinguda.

Us deixem el text de la moció que es va presentar ahir per que li doneu un cop d’ull. Més ulls veuen més coses.


 MOCIÓ SOBRE LA LLEI DE MESURES URGENTS PER AFRONTAR L'EMERGÈNCIA EN L’ÀMBIT DE L’HABITATGE I LA POBRESA ENERGÈTICA


PRESENTADA AL PLE MUNICIPAL EN NOM DE LA PLATAFORMA D'AFECTATS PER LA HIPOTECTA (PAH) I L'ALIANÇA CONTRA LA POBRESA ENERGÈTICA (APE)


Atès que al ple de març de 2015 es va aprovar el suport a la Iniciativa Legislativa Popular que la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca, l’Observatori DESC i la Aliança contra la Pobresa Energètica van presentar al parlament per a la seva aprovació.

Atès que el Parlament de Catalunya va aprovar la Iniciativa Legislativa Popular per unanimitat el passat juliol i que queda recollida al decret llei 1/2015 de 24 de Març, la llei 14/2015 de 21 de juliol i la llei 24/2015 de 29 de juliol.

Atès que la Generalitat de Catalunya, l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca, l'Aliança contra la Pobresa Energètica i l’Observatori DESC han desenvolupat conjuntament els protocols i procediments d’aplicació de la Llei 24/2015 que, en base a aquesta iniciativa popular aprovada, contempla:

Al decret llei 1/2015, de 24 de març, les mesures per a la mobilització dels habitatges provinents de processos d’execució hipotecària:
·         Incrementar l’oferta d’habitatge de lloguer social disponible.
·         Establir el dret de tanteig i retracte (compra) per l’administració d’habitatges en execució hipotecària.
·         Crear el Registre d’Habitatges Buits de Catalunya

A la llei 14/2015, de 21 de juliol la creació de l’impost sobre els habitatges buits:
·         Incrementar l’oferta d’habitatge de lloguer disponible estimulant que bancs i empreses propietàries d’habitatges buits en 72 municipis els posin al Fons de lloguer per a polítiques socials.

A la llei 24/2015, de 29 de juliol, de mesures urgents per afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica, que introdueix canvis en la gestió del sobre endeutament hipotecari i el problema dels desnonaments en el sector privat i públic i preveu:
·         La mediació extrajudicial
·         La dació en pagament
·         L’exigència d’alternativa residencial en lloguer social
·         La cessió obligada per tres anys d’habitatges buits propietat de bancs i empreses
·         L’objectiu d’evitar els desnonaments

Atès que aquest ple ha rebut i aprovat mocions per identificar pisos buits i aplicar sancions a les entitats bancàries que no faciliten lloguers socials i al fet que hi ha vilafranquins a l’espera de disposar d’un habitatge digne.

Per tot l'exposat anteriorment, es proposa al Ple l’adopció dels següents inexcusables ACORDS:

PRIMER. Implantar de manera urgent els procediments i protocols desenvolupats, preveure les partides pressupostàries necessàries per  al seu desenvolupament complert , implantar definitivament el registre d’habitatges buits i aplicar les sancions que preveu la llei a les entitats que estan mantenint-los en aquest estat per més de 2 anys, fet pel qual adjuntem els protocols desenvolupats.

SEGON. Preveure que els ingressos obtinguts per aquestes sancions siguin destinats íntegrament a la lluita contra la pobresa i l’exercici del dret de tempteig i retracte que preveu la llei.

TERCER. Exercir de forma immediata i completa les facultats i accions següents:
·         Aturar els desnonaments en el cas de grans tenidors d'habitatge quan no es faci oferta de lloguer Obligatòria social, dins dels paràmetres de la Llei 24/2015 i, tal i com estableix la norma, sancionar als grans tenidors d'habitatge que incompleixin aquest punt, amb multes de 90.000 €.
·         Concedir ajuts al pagament del lloguer a les famílies en risc d'exclusio residencial quan el propietari és un petit tenidor d'habitatge.
·         Complir amb l'obligació de reallotjar als ciutadans en risc d'exclusió residencial en els casos que el propietari sigui un petit tenidor d'habitatge i, en la resta de casos,  de les persones que estan en risc de pèrdua d'habitatge (rellogats, ocupació en precari,...).
·         Fer els informes de risc d'exclusió residencial i fer-los en els terminis marcats per la llei, tant per habitatge com per pobresa energètica, per tal de complir l'objectiu de protecció que marca la norma.
·         Controlar que les empreses subministradores no tallin els subministraments sense aplicar el principi de precaució.
o   Aplicar les sancions contemplades al Codi de Consum quan es vulneri el principi de precaució.
o   Obrir les vies adients per a que les companyies apliquin ajuts o descomptes per garantir els subministraments fundamentals.
·         Iniciar les cessions obligatòries durant 3 anys dels habitatges dels grans tenidors d'habitatge que estan incomplint la seva funció social, per poder atendre a les persones en situació d'exclusio residencial.
o   Iniciar immediatament les cessions de tots els pisos que ja han estat identificats i que estan relacionats en el registre de la Generalitat de Catalunya
o   Realitzar el cens d'habitatges buits al municipi per poder fer les cessions de tots els habitatges que estan incomplint la llei.

Vilafranca del Penedès, 17 de novembre de 2015


jueves, 5 de noviembre de 2015

OBRA SOCIAL: el recolzament de la PAH a les persones


Un cop més, com ja vàrem avançar el passat dimecres, ens trobem aquí, amb la premsa i els companys, per donar un respir a una família que ho necessita. Avui ja no parlem de persones sinó de víctimes d’un sistema injust, que picona tot allò que enganxa per davant sense tenir en compte les necessitats dels ciutadans més vulnerables.

L’afectada a la que acompanyem avui és una dona de 32 anys, mare d’una nena que en té 11 i cap de família monoparental. Estem donant-li suport per establir la seva llar a un pis buit des de fa molt temps, propietat d’un banc, del BBVA, al carrer Soledat. I és que, de no ser així, hauria d’anar cercant dia a dia l’aixopluc i la força per lluitar el dia següent.

És clar que aquestes coses no passen d’un dia per l’altre!  Però, malauradament, un dia t’hi trobes, malgrat haver intentat que aquest dia no arribés mai, lluitant per posar la dignitat necessària a la teva vida.

Ella, ara, es troba sense feina, sense cap subsidi o ajut econòmic. Ja fa una mica més de dos mesos que està en tracte amb els serveis socials que, de moment, només han pogut donar-li un cop de ma amb el rebost solidari.  Perquè la minsa pensió que hauria de rebre del pare de la seva filla, de 120 €, no ha arribat mai i perquè l’ajut de 426 € que li estan gestionant no se sap mai quan es farà efectiu. I ara està a mercè del cop de ma que li puguin donar amics, familiars i entitats de caritat locals.

Nosaltres us demanem que, per un moment, us imagineu estar en aquesta situació, al carrer amb un nen, sense ingressos, sense sostre i sense futur. Aquí és on entra la Obra Social de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca. I és que no és just que hagi GENT SENSE CASA I CASES SENSE GENT. Tant se val que el problema sigui la hipoteca, el lloguer o una situació sobrevinguda; del que es tracta és de tenir cobertes les necessitats bàsiques que lleis i tractats de tota mena reconeixen a tothom.

Des de la PAH ens preocupa especialment la passivitat de les administracions locals. Per més que els serveis socials s’afanyin en aconseguir ajuts de tota mena, aquest sempre seran insuficients perquè ni l’Ajuntament, ni el Consell Comarcal, ni la Taula Comarcal Anti Desnonaments són prou valents per aplicar la ILP de Mesures Urgents contra la Pobresa Energètica i la Emergència Habitacional. I és que segons aquesta llei, aprovada pel parlament amb el vot de tots els partits polítics, poden identificar el pisos buits de grans tenidors, empreses i entitats financeres per multar-los i reclamar-los la cessió temporal per a us com habitatge social, d’aturar els talls de subministres i de preveure una segona oportunitat. Són eines pensades per donar recursos a les administracions i gestionar-los entre la gent que ho necessita, sense cap cost per a la resta dels ciutadans. Des de la PAH no entenem com altres municipis (Sabadell, Terrassa o Barcelona) puguin utilitzar aquestes eines i, per contra, això no es pugui fer a la comarca, començant per Vilafranca. 
Però, és clar, això no interessa i, sense variar ni una mica el seu guió, simplement no avancen. Pot ser és que són esclaus de les entitats financeres, o que els vots dels més desvalguts no valen tant com els de les persones benestants i influents.


El resultat és el que venim dient ja fa molt de temps: 

SÍ ES POT, PERÒ NO VOLENdomingo, 1 de noviembre de 2015


El passat dimecres  dia 28, ens vàrem reunir al carrer Mossèn Coy 28, en assemblea per fer oficial l'alliberament d'un habitatge com a primera obra social activa de Vilafranca de la PAH Alt Penedès.

És una bona noticia poder declarar aquesta obra social per donar cobertura a un dels milers d'afectats per la hipoteca que queden sense habitatge i que, al menys durant un temps, no hauran de preocupar-se de tenir un sostre i disposar d'aigua i llum, de mantenir la dignitat personal i encarar el futur amb esperança.

Malauradament no és així en tots els casos. En les properes hores oficialitzarem la segona obra social a la vila,aquest cop per una dona i la seva filla menor. I diem malauradament perquè malgrat els esforços de les PAH de tot el país, malgrat les lleis aprovades, malgrat les mocions que ‘l consistori ha aprovat... des de les institucions es fa poc o res per resoldre eficientment aquesta emergència social sobrevinguda per una crisis de la que els afectats no són culpables. 

I també malauradament perquè aquesta crisi provoca centenars d’ocupacions que tenen un rebuig frontal dels veïns per desconeixement del que és la PAH i que és una obra social. Volem reivindicar els re allotjaments que fa la Obra Social de la PAH i aprofitem per reivindicar el civisme i solidaritat amb el que són fetes. I us convidem a que vingueu a les nostres assemblees, els dimecres a les 18h al Escorxador, si teniu problemes per pagar l’habitatge i els subministraments. Perquè aquesta és la lluita de la PAH.

Tot just ahir, en el ple, el alcalde reconeixia que disposen de 73 habitatges socials però hi ha una llista d'espera de 29 nuclis familiars. En el cas que defensem avui, el afectat porta més de mig any havent de sobreviure sense una llar pròpia i fixe i, finalment, avui podrà estar una mica més tranquil, durant unes setmanes, uns mesos o pot ser uns anys. Ens preguntem que hauria d’haver fet l’afectat en cas de no disposar de la Obra Social de la PAH.

També és una noticia trista perquè és fa palès el fet de que els organismes que han de donar resposta a aquesta situació (i que disposen dels mecanismes per fer-ho) com ara el nostre ajuntament sociovergent no ho fan. Com és possible? Després d'una campanya llarguíssima d'elaboració d'una Iniciativa Legislativa Popular que fos aplicable en el àmbit legislatiu nacional de Catalunya, després d'una llarga i dura recollida de signatures per a la seva acceptació a tràmit, després de la pressió als partits polítics per a la seva aprovació al parlament, després del tràmit parlamentari i el desenvolupament dels procediments d'aplicació als ajuntaments per part de l'Agència d’Habitatge, el Observatori Desc, la Aliança contra la Pobresa Energètica i la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca ens trobem que avui l'ajuntament (que va recolzar la moció de suport a la ILP i les mesures concretes) no fa el que ha de fer per aplicar-la.

Ens preguntem on estan les llistes de pisos buits que pertanyen als bancs i porten més de dos anys desocupats;
Ens preguntem on estan les multes i sancions que el propi govern municipal pot aplicar a les entitats; Ens preguntem on estan els pisos que les entitats han de cedir a les administracions per ser usades com a habitatge social, especialment les del SAREB (que en disposa de 429 a la comarca i de 42 a Vilafranca) pagats amb els diners de tots (i també dels desnonats) o de Catalunya Caixa o Bankia
(que han rebut quantitats enormes de diners públics), o del Banc de Sabadell (que ha comprat a preu de saldo tot el negoci de Caixa Penedès a la comarca) . 

En definitiva, no entenem perquè el consistori no actua amb les eines que els hem donat per solucionar els problemes de les persones més vulnerables.

A la PAH sempre diem que nosaltres no hauríem d'existir perquè els mecanismes socials haurien de tenir resolts els casos de exclusió social i pobresa sobrevinguda. Però, malauradament, seguim aquí i sembla que haurem de continuar-hi durant molt de temps davant la inoperància dels polítics que fa tants anys que ens governen sense tenir-nos en compte.Avui és més que una frase: sí es pot però no volen.

La PAH Alt Penedès fa el primer allotjament a un pis buit de Vilafranca
Dimecres a la tarda la PAH Alt Penedès va alliberar un habitatge com a primera obra social activa de Vilafranca. Això significa que va reallotjar una persona en un pis buit del qual, justament, n’havia estat desnonada un temps enrere. És la primera vegada que la PAH fa una acció d’aquest tipus a Vilafranca.
La persona allotjada és un jove de 37 anys que fa mesos va ser desnonat del seu pis, al carrer Mossèn Coy de Vilafranca. Després que l’entitat bancària li denegués un lloguer social i havent esgotat totes les vies possibles, el jove, amb el suport de la PAH, ha tornat al seu pis.
En aquest sentit, des de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca es reivindica el civisme i solidaritat amb què es fan aquest tipus d’allotjaments.