viernes, 6 de diciembre de 2013

Comunicat de premsa sobre ocupacions a la comarca / Comunicado de prensa sobre ocupaciones en la comarca

Català:

Des-de la  Plataforma d' Afectats per la Hipoteca, volem fer pública la nostra forma d' actuar envers la recuperació d' habitatges propietat de les entitats bancàries, procedents de desnonaments a famílies o bé de pisos desocupats amb interès especulatiu.

Sempre que la plataforma ubica a una família en risc d' exclusió social, ho dóna a conèixer als mitjans de comunicació i fa pública l' acció per tal de  conscienciar a la població en general de la problemàtica social que estem vivint des de fa uns anys. Així doncs, qualsevol ocupació realitzada per la PAH té el nostre suport públic i manifest. 

La PAH Alt Penedès SEMPRE ubica famílies en habitatges buits de propietat de bancs, i SEMPRE ho fa com a PAH Alt Penedès.

Per tant, qualsevol ocupació que no tingui suport públic i explicit de la PAH Alt Penedès, no ha de ser considerada com a una ocupació del nostre col·lectiu.

Qualsevol persona que vulgui confirmar si l' ocupació d' un habitatge té el suport de la PAH Alt Penedès, pot fer-ho utilitzant el nostre correu electrònic (pahpenedes@gmail.com) o bé venint a les nostres assemblees setmanals dels dimecres de 18,00 a 21,00 hores, a l'Escorxador de Vilafranca del Penedès.

PAH ALT PENEDÈS


Castellano:


Desde la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, queremos hacer pública nuestra forma de actuar acerca de la recuperación de viviendas propiedad de las entidades bancarias, procedentes de desahucios a familias o bien de pisos desocupados con interés especulativo.

Siempre que la plataforma ubica a una familia en riesgo de exclusión social, lo da a conocer a los medios de comunicación y hace pública la acción con el fin de concienciar a la población en general sobre la problemática social que estamos viviendo desde hace unos años. Por lo tanto, cualquier ocupación realizada por la PAH tiene nuestro apoyo público y manifiesto.

La PAH Alt Penedès SIEMPRE ubica familias en viviendas vacías propiedad de bancos, y SIEMPRE lo hace como PAH Alt Penedès.

Por lo tanto, cualquier ocupación que no tenga apoyo público y explícito de la PAH Alt Penedès, no debe ser considerada como una ocupación de nuestro colectivo.

Cualquier persona que quiera confirmar si la ocupación de una vivienda tiene el apoyo de la PAH Alt Penedès, puede hacerlo utilizando nuestro correo electrónico (pahpenedes@gmail.com) o bien acudiendo a nuestras asambleas semanales los miércoles de 18,00 a 21,00 horas, en el Escorxador de Vilafranca del Penedès.
PAH ALT PENEDÈS

No hay comentarios:

Publicar un comentario